خرید کتاب خرید و دانلود کتاب Diagnosis and Management of Breast Tumors : A Practical Handbook and Multidisciplinary Approach

[ad_1]

این متن برای ارائه راهنمای عملی و مختصر در زمینه تشخیص و مدیریت بیماریهای پستان جهت ارجاع سریع توسط کارآموزان و متخصصان در نظر گرفته شده است. این مقاله بر رویکرد تشخیص و مدیریت سرطان پستان از دیدگاه هر یک از اعضای تیم مدیریت چند رشته ای (آسیب شناس ، رادیولوژیست ، آنکولوژیست پزشکی ، آنکولوژیست جراحی و انکولوژیست پرتوی) تأکید دارد. متن به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول توسط هر فوق تخصص با تمرکز بر بررسی اجمالی و مدیریت سرطان های پستان ، اختلافات جاری ، موضع گیری در صورت لزوم و تضمین کیفیت نوشته شده است. مروری رادیولوژیک به س questionsالاتی از جمله زمان انجام تصویربرداری از پستان ، تفاوت بین غربالگری و ماموگرافی تشخیصی ، زمان انجام عکسبرداری با تشدید مغناطیسی (MRI) و سونوگرافی ، اهمیت توصیف کننده های رادیولوژیک و در نهایت مقرون به صرفه بودن و تضمین کیفیت ارزیابی رادیولوژیک تومورهای پستان – سایپرز ، باشگاه دانش مروری بر آسیب شناسی ، رویکردهایی را برای ارزیابی نمونه برداری از پستان و برداشتن آن برای کلسیفیکاسیون ، تراکم ، اعوجاج ، عدم تقارن و توده ها ، مشکلات تفسیر بافت شناسی ، کاربرد لکه های ایمونوهیستوشیمی ، تضمین کیفیت و اثربخشی عنوان می کند. هزینه ها و اختلافات جاری و اظهارات موقعیت بررسی اجمالی آنکولوژی جراحی ، پزشکی و رادیوتراپی ، زمان درمان و زمان ممتنع ، گزینه ها یا روش های درمانی فعلی و عواملی که انتخاب ، کاربرد ژنومیک یا تشخیص مولکولی را در مدیریت ، تضمین کیفیت ، دادخواهی و سیاستگذاری اطلاع می دهند. موقعیت بخش دوم با استفاده از رویکرد عملی برجسته در بخش اول ، سرطان های شایع پستان (با تمرکز بر تشخیص و ارتباط رادیولوژیکی-پاتولوژیک) را مورد بحث قرار می دهد. افراد مورد بحث شامل تومورهای فیبروپیتلیالی ، ضایعات پاپیلاری ، ضایعات سلول دوک نخاعی ، کارسینومای درجا و تهاجمی هستند. منحصر به فرد این کتاب تمرکز بر رویکردهای فوق تخصصی است که مستقیماً از دیدگاه متخصصان فوق تخصص با دیدگاه ها ادغام شده و تأکید بر چگونگی کمک هر یک از اعضای تیم چند رشته ای به مراقبت بهینه از بیمار سرطان پستان است. هدف این متن از بین بردن شکاف در پرسش “چه اتفاقی خواهد افتاد” و ترویج یک رویکرد همه جانبه و تیمی برای کارآموزان و پزشکان متخصص از طریق ارائه اطلاعات در مورد نهادهای خاص از تشخیص تا درمان است. تصاویر و جداول سخاوتمندانه در متن باعث افزایش قدردانی از نهادهای مورد بحث می شود.

[ad_2]

کتاب خرید و دانلود کتاب Diagnosis and Management of Breast Tumors : A Practical Handbook and Multidisciplinary Approach