خرید کتاب A Bad Day for Vermin and Four More Stories

[ad_1]

مجموعه ای عالی از داستان های اکشن کیت لومر از “عصر طلایی داستان علمی”. ویژه اینجا: “یک روز بد برای حیوانات موذی” ، “پادشاه شهر” ، “می تواند هر چیزی باشد” ، “پایان قهرمان” و “گام در”.

[ad_2]

کتاب A Bad Day for Vermin and Four More Stories