خرید کتاب A Cute Woman and Her Clingy Husband : Volume 7

[ad_1]

دو سال پیش ، گو زه چن از دستورات مادرش پیروی کرد و با همسر اصلی ازدواج کرد. دو سال بعد ، همسرش شخصاً او را کتک زد. خیلی خوب! از آنجا که دیگر مطیع نیستید ، پس … طلاق! طلاق ؟! سو نی گفت که او چنان نقشه کشیده و نقشه کشیده است که می تواند هر کاری انجام دهد ، اما این غیرممکن است! “” سپس من شما را تا حد مرگ شکنجه خواهم کرد. “نگاه گو زه چن شوم بود و دهانش سرد بود.” خیلی خوب. “سو نی لبهای قرمز روشن خود را جمع کرد.” من منتظر می مانم ببینم آیا می خواهی از من جدا شوی. ”

[ad_2]

کتاب A Cute Woman and Her Clingy Husband : Volume 7