خرید کتاب A First Course in Engineering Drawing :

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب ارائه یک رویکرد ساده به اصول اساسی رسم فنی است که یکی از موضوعات اصلی دانشجویان دانشگاه در تمام شاخه های مهندسی است. علاوه بر این ، با توجه به سالها تجربه نویسنده در تدریس این موضوع ، موضوعات مورد نیاز برای دوره اول این موضوع را به طور جامع ارائه می دهد. تأکید بر ارائه دقیق و منطقی مفاهیم و اصولی است که برای درک موضوع ضروری است. روش های ارائه شده به دانشجویان کمک می کند تا اصول را به راحتی درک کنند. علاوه بر این ، این کتاب استراتژی های اساسی حل مسئله را برجسته می کند و هم نمونه های حل شده و هم سوالات چند گزینه ای را برای تست درک برجسته می کند.

[ad_2]

کتاب A First Course in Engineering Drawing :