خرید کتاب A Research Guide to China-Coast Newspapers, 1822–1911

[ad_1]

یک مطالعه پیشگامانه در مورد حدود 200 روزنامه خارجی زبان در چین که بین سالهای 1822 و 1911 منتشر شده است. شامل اطلاعات مربوط به ناشران ، ناشران ، تاریخچه ، هدف ویراستاری و محل نسخه های موجود است.

[ad_2]

کتاب A Research Guide to China-Coast Newspapers, 1822–1911