خرید کتاب A Room of One’s Own

[ad_1]

زیبایی “یک اتاق از خود” این است که به عنوان نمونه ای از آرامش عمل می کند ، همانطور که وولف اصرار دارد ، کیفیتی است که همه هنرمندان بزرگ را تعریف می کند. مقاله شفاف و ظریف او نه تنها به شرایط مادی لازم نوشتن ، بلکه به غلبه بر خود خالق نیز اختصاص دارد. ویرجینیا وولف ، در مقاله خود ، از حق کار یک زن صحبت می کند. نویسنده یک داستان چند صد ساله را در نظر می گیرد که طی آن یک زن فقط سایه خاموش یک مرد بوده است.

[ad_2]

کتاب A Room of One’s Own