خرید کتاب A Room of One's Own

[ad_1]

اگر می خواهید کتابخانه های خود را قفل کنید. اما هیچ دروازه ای ، هیچ قفلی ، هیچ قفل وجود ندارد که بتوانید روی آزادی ذهن من بگذارید. “یك اتاق از خود” یكی از بزرگترین مباحث توانمندسازی زنان ، به عنوان یك مجموعه سخنرانی در دانشگاه كمبریج در دفاع از استقلال زنان آغاز شد. در این مقاله گسترده ، ویرجینیا وولف بسیاری از مشکلات پیش روی زنان دوران خود را احیا کرده و راه را برای آینده ای عادلانه تر هموار می کند. از بزرگترین نویسندگان قرن بیستم.

[ad_2]

کتاب A Room of One's Own