خرید کتاب A Room of One’s Own

[ad_1]

یک اتاق از خود مقاله ای است از ویرجینیا وولف ، که برای اولین بار در سال 1929 منتشر شد. این عنوان از تئوری نویسنده ناشی می شود که “اگر زن بخواهد داستان نویسی کند ، باید پول و اتاق خودش را داشته باشد”. این یک متن مهم فمینیستی محسوب می شود و در مورد چگونگی جلوگیری از نوشتن زنان به دلیل محدودیت هایی که توسط پدرسالاری حاکم بر آنها تحمیل شده است ، بحث می کند. این مقاله بر اساس چند سخنرانی است که وولف در دو کالج زنانه در دانشگاه کمبریج ارائه داده است.

[ad_2]

کتاب A Room of One’s Own