خرید کتاب A Spring Harvest : 'Loves Scanty Ruins, Garlanded with Years'

[ad_1]

جفری بچه اسمیت در 18 اکتبر 1894 در استافوردشایر متولد شد. وی همزمان با جی آر آر تالکین ، در مدرسه کینگ ادوارد در بیرمنگام تحصیل کرد ، جایی که آنها “ادبیات جام چای و جامعه بارووی” را تأسیس کردند. جفری به عنوان ستوان در گردان 19 تفنگ (خدماتی) لنکاوی ، “سومین سالفورد سالف” منصوب شد و در نبرد سامه شرکت کرد. وی در 29 نوامبر 1916 بر اثر اصابت ترکش مجروح شد و در 3 دسامبر 1916 بر اثر زخم درگذشت. وی در قبرستان انگلیس در وارلینکورت هالته ، سائولت فرانسه به خاک سپرده شد.

[ad_2]

کتاب A Spring Harvest : 'Loves Scanty Ruins, Garlanded with Years'