خرید کتاب A Twist Of Fate

[ad_1]

پیچ و تاب سرنوشت داستان جذاب یک بزرگسال جوان شایان ستایش ، آداورا آنیتا است. با بحران های هویت ، الکل ، مواد مخدر و رابطه جنسی مبارزه کنید. او پس از اینکه با مشکلات زیادی روبرو شد ، تصمیم گرفت از نیجریه به کانادا بگریزد. در حالی که در تورنتو بود ، او با لئونارد جیکز آشنا می شود که زندگی جدیدی از اهمیت و معنا را به او معرفی می کند.

[ad_2]

کتاب A Twist Of Fate