خرید کتاب Acquisitions by Emerging Multinational Corporations : Motivation and Performance of Transactions in Western Europe and North America

[ad_1]

این پایان نامه انگیزه و عملکرد 403 مورد خرید را که توسط شرکت های چند ملیتی نوظهور (EMNC) در اروپای غربی و آمریکای شمالی بین سالهای 1994 و 2013 انجام شده است ، تجزیه و تحلیل می کند. نتایج نشان می دهد که بیشتر EMNC ها برای دستیابی به دسترسی به بالادست و پایین دست انگیزه دارند دانش فنی شرکتهای هدف آنها علاوه بر این ، نتایج مطالعه رویداد پایان نامه نشان می دهد که EMNC به طور متوسط ​​ارزش سهام تولیدی خود را برای سهامداران خود در دوره های کوتاه حول اعلام خرید برای سهامداران خود ایجاد کرده است. این یافته به ویژه قابل توجه است زیرا مطالعات مشابه در مورد خرید مشاغل از بازارهای پیشرفته اغلب به این نتیجه رسیده اند که خریداران ارزش سهامدار را از بین می برند.

[ad_2]

کتاب Acquisitions by Emerging Multinational Corporations : Motivation and Performance of Transactions in Western Europe and North America