خرید کتاب Acute and Chronic Neural Stimulation via Mechano-Sensitive Ion Channels :

[ad_1]

این کتاب ابزارهای توسعه یافته توسط نویسنده ، برای ایجاد اختلال در کانالهای یونی حساس به مکانیزم درون زا برای مدولاسیون عصبی مغناطیسی-مکانیکی را توصیف می کند. روش های مقایسه این ابزارها با ابزارهای موجود مانند برق ، مواد شیمیایی ، اپتوژنتیک و تکنیک هایی مانند ژنتیک قمقمه / مغناطیس نویسنده همچنین در دو سیستم عامل گزارش می دهد: ضامن مغناطیسی و ریز سیالات مغناطیسی برای تکامل مستقیم و فرهنگ توان بالای باکتریهای مغناطیسی ، که نانوذرات مغناطیسی با کیفیت بالا برای کاربردهای پزشکی مانند تحریکات عصبی تولید می کنند. این پایان نامه توسط دانشگاه کالیفرنیا ، لس آنجلس ارائه و تأیید شده است.

[ad_2]

کتاب Acute and Chronic Neural Stimulation via Mechano-Sensitive Ion Channels :