خرید کتاب Advanced Handbook of Systemic Lupus Erythematosus :

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای در زمینه اپیدمیولوژی ، علت شناسی و پاتوژنز این بیماری و در عین حال بررسی طبقه بندی ، تشخیص و درمان های فعلی و لوپوس اریتماتوی سیستمیک ، در مورد بیماری شناسی و بیماری شناسی است. لوپوس اریتماتوز سیستمیک یک بیماری خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بافتهای سالم حمله می کند. این می تواند بر روی پوست ، مفاصل ، کلیه ها ، مغز و سایر اندام ها تأثیر بگذارد. علت اصلی بیماری به طور کامل شناخته نشده است و SLE در زنان بسیار بیشتر از مردان است. این بیماری در هر سنی ممکن است رخ دهد ، اما بیشتر اوقات در افراد بین 10 تا 50 سال رخ می دهد. این دومین عنوان آدیس توسط رونالد اف ون ولنهون ، نویسنده پیشین Biologics برای درمان آرتریت روماتوئید است.

[ad_2]

کتاب Advanced Handbook of Systemic Lupus Erythematosus :