خرید کتاب Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms :

[ad_1]

این کتاب مهمترین الگوریتم های بهینه سازی فرا-ابتکاری و تکاملی را که عملکرد موفقیت آمیز آنها در زمینه های مختلف مهندسی نشان داده شده است ، گردآوری ، ارائه و توضیح می دهد و شامل کاربرد این الگوریتم ها برای مشکلات مهم بهینه سازی مهندسی است. علاوه بر این ، این کتاب با ارائه مروری در مورد تحولات و کاربردهای هر الگوریتم ، خوانندگان را به سمت مطالعه هایی که این الگوریتم ها را اجرا کرده اند ، راهنمایی می کند. این کتاب برای دانشجویان در نظر گرفته شده است اما محققان و پزشکان می توانند از آن در زمینه بهینه سازی مهندسی استفاده کنند.

[ad_2]

کتاب Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms :