خرید کتاب Advances in Electronics, Communication and Computing : ETAEERE-2016

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از کارهای پژوهشی در زمینه های بین رشته ای الکترونیک ، ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این کتاب به طور خاص برای دانشجویان ، محققان و دانشگاهیان طراحی شده است. این کتاب رویکردها و تکنیک های مختلف را برای برنامه های خاص مانند بهینه سازی ازدحام ذرات ، عملکرد Otsu و الگوریتم بهینه سازی جستجوی هماهنگی ، سیلیکون سه گانه MOSFET روی عایق (SOI) ، تجزیه و تحلیل میکرو رامان و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) ، بالا k اکسید گیت دی الکتریک ، تشخیص طیف در رادیو شناختی ، آنتن میکرواستریپ ، رادار نافذ زمین (GPR) با سطوح رسانا و تشخیص جعل تصاویر دیجیتالی. مطالب کتاب هم برای محققان دانشگاهی و هم برای پزشکان مفید خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Advances in Electronics, Communication and Computing : ETAEERE-2016