خرید کتاب Advances in Health and Environment Safety : Select Proceedings of HSFEA 2016

[ad_1]

این کتاب شامل مقالاتی منتخب درباره پیشرفت در بهداشت و ایمنی محیط زیست است که در کنفرانس بین المللی پیشرو در زمینه پیشرفت در بهداشت ، ایمنی ، آتش سوزی ، محیط زیست ، علوم متحد و مهندسی (HSFEA 2016) ارائه شده است. این کتاب آخرین تحولات بهداشت و ایمنی محیط زیست را متمرکز کرده و فرصت ها و چالش های مرتبط را برجسته می کند. این کتاب همچنین روشهایی را ارائه می دهد که می تواند برای نظارت و اندازه گیری موثر تغییرات آب و هوا و گرم شدن کره زمین مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این ، مطالب این کار بر اهمیت حفظ محیط های سالم و ایمن برای کار و عاری از خطرات بهداشت شغلی تأکید دارد. این کتاب به طور یکسان مورد توجه محققان ، پزشکان و سیاست گذاران قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

کتاب Advances in Health and Environment Safety : Select Proceedings of HSFEA 2016