خرید کتاب Advances in Manufacturing :

[ad_1]

این کتاب موضوعات مختلفی را در زمینه مهندسی مواد ، مکانیک و مدیریت به ویژه در زمینه طراحی ماشین ، مونتاژ محصول ، سیستم های اندازه گیری ، برنامه ریزی فرآیند و کنترل کیفیت در بر می گیرد. این روش ها و برنامه های پیشرفته را همراه با مطالعات موردی نمونه ای توصیف می کند. این مطالب بر اساس مقالاتی است که در پنجمین کنفرانس بین المللی فنی – علمی (ساخت 2017) در پوزنان ، لهستان در تاریخ 24 تا 26 اکتبر 2017 ارائه شده است. این کتاب مباحث مهندسی و اقتصادی را گرد هم آورده است ، به عنوان یک مقاله گسترده ، به موقع و کاربردی در نظر گرفته شده است. – یک راهنمای مرجع که به محققان و پزشکان ارائه می شود و انتظار می رود ارتباط بهتر و همکاری نزدیک بین دانشگاه ها و شرکای تجاری و صنعتی آنها را ارتقا دهد.

[ad_2]

کتاب Advances in Manufacturing :