خرید کتاب Advances in Multirate Systems :

[ad_1]

این کتاب برای خوانندگان یک منبع واحد به جنبه های پیاده سازی سیستم های چند درجه ای ، پیشرفت در طراحی فیلتر شانه و بانک های فیلتر چند منظوره ارائه می دهد. نویسندگان انواع جدیدترین برنامه ها را در زمینه هایی مانند پردازش تصویر و فیلم ، ارتباطات دیجیتال ، نرم افزار و رادیو شناختی توصیف می کنند.

[ad_2]

کتاب Advances in Multirate Systems :