خرید کتاب Advances in Soft Computing and Machine Learning in Image Processing :

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از آخرین کاربردهای روش ها از محاسبات نرم و یادگیری ماشین گرفته تا پردازش تصویر است. این بخشهای مختلف از تقسیم بندی تصویر گرفته تا شناسایی اشیا using را با استفاده از رویکردهای پیچیده بررسی می کند و شامل تئوری روش های مورد استفاده برای ارائه نمای کلی از کاربرد این ابزارها در پردازش تصویر است. این مطالب از دیدگاه علمی جمع آوری شده است و این کتاب در درجه اول برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های علوم ، مهندسی و ریاضیات محاسباتی در نظر گرفته شده است. همچنین می تواند برای دوره های مربوط به هوش مصنوعی ، پردازش تصویر پیشرفته و هوش محاسباتی مورد استفاده قرار گیرد و منبع ارزشمندی برای محققان در محاسبات تکاملی ، هوش مصنوعی و پردازش تصویر است.

[ad_2]

کتاب Advances in Soft Computing and Machine Learning in Image Processing :