خرید کتاب After Deportation : Ethnographic Perspectives

[ad_1]

این کتاب نتایج پس از اخراج را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر آنچه که پس از اخراج از مهاجران و پناهجویان رد شده اتفاق می افتد ، تمرکز می کند. اگرچه ادبیات فزاینده ای در مورد بازداشت و اخراج وجود دارد ، اما تحقیقات دانشگاهی در مورد پس از دیپورت کمیاب است. این کتاب اطلاعاتی در مورد عواقب برکناری اجباری برای سازگاری و “ادغام مجدد” فرد تبعید شده در به اصطلاح کشور “مبدا” دارد. با تغییر مدل مهاجرت ، رویکردهای جدید تحقیقاتی مورد نیاز است. این کتاب به ایجاد تصویری چند وجهی از جرم انگاری مهاجرت کمک می کند و جنبه ها و رویکردهای جدیدی را از نظر تئوری و تجربی به زمینه تحقیقات مهاجرت می افزاید.

[ad_2]

کتاب After Deportation : Ethnographic Perspectives