خرید کتاب Aggregation Functions in Theory and in Practice :

[ad_1]

این کتاب خلاصه ای از مشارکت های ارائه شده در AGOP 2017 ، نهمین مدرسه تابستانی بین المللی درباره اپراتورهای تجمع را جمع آوری می کند. این کنفرانس در Skövde (سوئد) در ژوئن 2017 برگزار شد. مشارکت ها شامل کارهایی از تئوری و اصول توابع تجمیع تا استفاده از آنها در برنامه ها است. توابع تجمع عموماً به آن دسته از توابع تعریف می شوند که یکنواخت هستند و شرط اتفاق نظر را برآورده می کنند. در شرایط خاص این شرایط آرام است. توابع جمع برای ترکیب داده ها و تصمیم گیری استفاده می شود. نمونه هایی از این توابع عبارتند از: میانگین ها ، هنجارهای t و کاندوم های t ، کاپولاها و انتگرال های فازی (به عنوان مثال انتگرال های Choquet و Sugeno).

[ad_2]

کتاب Aggregation Functions in Theory and in Practice :