خرید کتاب American Political Parties Under Pressure : Strategic Adaptations for a Changing Electorate

[ad_1]

این کتاب به تغییر شرایط انتخاباتی و سیاسی احزاب سیاسی آمریکا در جریان انتخابات 2016 و تعدیل های استراتژیک مورد نیاز این فشار جدید می پردازد. نهادهای مربوطه هر دو حزب عمده سیاسی با چالش های جدی روبرو بودند. برخی از ناظران تعجب می کردند که آیا تغییر شکل مجدد در جریان است و آیا طرفین می توانند زنده بمانند. این کتاب هم مبتنی بر تحقیق و هم بیش از دانشگاهیان در دسترس است ، بینش مهمی در مورد چگونگی حرکت احزاب سیاسی از سال 2016 ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب American Political Parties Under Pressure : Strategic Adaptations for a Changing Electorate