خرید کتاب Analysis and Control of Coupled Neural Networks with Reaction-Diffusion Terms :

[ad_1]

این کتاب یافته های اخیر منتخب در مورد تجزیه و تحلیل و کنترل رفتارهای پویا برای شبکه های عصبی واکنش-انتشار همراه را معرفی می کند. این ایده های تحقیقاتی جدید و تعاریف اساسی در مورد شبکه های عصبی همراه با واکنش- انتشار ، مانند انفعال ، اتصال تطبیقی ​​، اتصال فضایی ، و رابطه بین هماهنگ سازی و انفعال دقیق خروجی را ارائه می دهد. علاوه بر این ، نتایج تحقیقاتی را که قبلاً در بسیاری از مجلات برجسته منتشر شده بود ، جمع آوری می کند و آنها را به صورت یکپارچه ارائه می دهد. به همین ترتیب ، این کتاب برای همه محققان مقطع کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی و ریاضیات که مایل به مطالعه رفتارهای پویای شبکه های عصبی همراه با واکنش-انتشار هستند ، جذاب خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Analysis and Control of Coupled Neural Networks with Reaction-Diffusion Terms :