خرید کتاب Analysis and Design of the Power-Split Device for Hybrid Systems :

[ad_1]

این کتاب مروری جامع بر طراحی دستگاه تقسیم برق (PSD) را ارائه می دهد. در مورد ویژگی های مصرف برق خودرو ، راه حل های ترکیبی تقاضای برق خودرو ، تنظیمات معمول ، اصل عملکرد و فن آوری شبیه سازی سیستم ترکیبی PSD ، یک روش طراحی پارامتری یکپارچه چند عاملی و یک روش کنترل که برای سیستم ترکیبی PSD هماهنگ شده است ، بحث می کند. همچنین تجزیه و تحلیل عناصر محدود ، تجزیه و تحلیل حرارتی و بهینه سازی PSD بر اساس یک مدل جایگزین را توصیف می کند ، تئوری طراحی و شبیه سازی را توضیح می دهد و مثالهای مشخصی را ارائه می دهد. این یک منبع ارزشمند برای محققان و مهندسان است تا درک بهتری از روند طراحی PSD داشته باشند.

[ad_2]

کتاب Analysis and Design of the Power-Split Device for Hybrid Systems :