خرید کتاب Analysis and Modelling of Advanced Structures and Smart Systems :

[ad_1]

این کتاب مقالات برگزیده ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی “طراحی ، مدل سازی و آزمایش سازه ها و سیستم های پیشرفته” (DeMEASS VIII ، برگزار شده در مسکو ، روسیه در ماه مه 2017) و بیانگر وضعیت مدرن علوم در این زمینه است. مشارکت ها شامل عناوینی مانند پیزوالکتریک ، فروالکتریک ، فروالاستیک و مواد مغناطیسی ، آلیاژهای حافظه شکل و پلیمرهای فعال ، مواد با طبقه بندی عملکردی ، مواد و ساختارهای هوشمند چند منظوره ، مشکلات چند میدانی همراه ، طراحی و مدل سازی حسگرها و محرک ها ، ساختارهای سازگار است.

[ad_2]

کتاب Analysis and Modelling of Advanced Structures and Smart Systems :