خرید کتاب Applied Interdisciplinarity in Scholar Practitioner Programs : Narratives of Social Change

[ad_1]

این کتاب تجربیات فارغ التحصیلان اولیه دکترای علوم اجتماعی (DSocSci) را در دانشگاه رویال رودز ، اولین برنامه دکتری کاربردی کانادا که به طور انحصاری برای افراد متخصص کار طراحی شده است ، بررسی می کند. این برنامه در پاسخ به تقاضای فزاینده ملی و بین المللی برای متخصصان متخصص که در زمینه های حرفه ای خود پیشرو هستند و می خواهند تحقیقات و نوشتن اختصاصی را در زندگی حرفه ای خود بگنجانند ، توسعه یافت. همکاران تجارب منحصر به فرد خود را در قالب بندی و انجام تحقیقاتی توصیف می کنند که خارج از مرزهای تحقیق مبتنی بر نظم بود و در این زمینه مشکل محور بود.

[ad_2]

کتاب Applied Interdisciplinarity in Scholar Practitioner Programs : Narratives of Social Change