خرید کتاب Architectural Draughtsmanship : From Analog to Digital Narratives

[ad_1]

این مقالات مربوط به کنگره XVI بین المللی طراحی گرافیک در معماری ، EGA 2016 است که در ژوئن 2016 در Alcalá de Henares ، اسپانیا برگزار شد. حدود 200 متخصص و محقق از 18 کشور مختلف در این کنگره شرکت کردند. این کتاب مورد توجه محققان رشته های معماری و مهندسی قرار خواهد گرفت. موضوعات مورد بحث نوآوری در معماری ، گرافیک و معماری ، تاریخ و میراث در میان موارد دیگر است.

[ad_2]

کتاب Architectural Draughtsmanship : From Analog to Digital Narratives