خرید کتاب Arts Evaluation and Assessment : Measuring Impact in Schools and Communities

[ad_1]

؟ این کتاب به چالش های سازمان های هنری ، مدارس و امکانات جامعه محور هنگام طراحی ارزیابی برنامه ها و اندازه گیری میزان جذابیت و تجربه هنری می پردازد. این جلد با مشارکت رهبران صنعت ، نمونه ای از ارزیابی برنامه های جامع است که موسیقی ، تئاتر ، رقص ، چندرسانه ای و هنرهای تجسمی را در زمینه های مختلف ارزیابی می کند.

[ad_2]

کتاب Arts Evaluation and Assessment : Measuring Impact in Schools and Communities