خرید کتاب Asylum for Sale : Profit and Protest in the Migration Industry

[ad_1]

پناهندگی برای فروش: سود و اعتراض در صنعت مهاجرت از طریق مقاله ها ، آثار هنری ، عکس ها ، اینفوگرافیک ها و تصاویر ، به رژیم جهانی پناهندگی به عنوان صنعتی که با فعالیت های انتفاعی مشخص می شود ، نگاه می کند. این یک چالش تازه و کاملاً اصیل است که خوانندگان را به چالش می کشد تا از مسائل تعهدات قانونی ، اخلاقی و انسانی که بر بحث های رایج در مورد پناهجویان مسلط است عبور کنند. با برجسته ساختن اعتراض و سود ، پناهندگی برای فروش به توازن مهمی در تحلیل انتقادی و راه حل های پیشنهادی برای مقاومت و تغییر شکل قوانین کنونی و نوظهور مهاجرت دست می یابد.

[ad_2]

کتاب Asylum for Sale : Profit and Protest in the Migration Industry