خرید کتاب At Suvla Bay – Being the Notes and Sketches of Scenes, Characters and Adventures of the Dardanelles Campaign (WWI Centenary Series)

[ad_1]

این اثر گزارشی از تجربیات شخصی نویسنده ، جان هارگراو ، هنگام خدمت با آمبولانس 32 درست ، لشکر X ، نیروی اعزامی مدیترانه ، در طول جنگ بزرگ است. این کتاب بخشی از سده های جنگ جهانی اول است. ایجاد ، جمع آوری و تجدید چاپ آثار جدید و قدیمی شعر ، داستان ، زندگی نامه و تحلیل. این مجموعه یک ادای احترام به بزرگداشت گذشتن از یکی از خونین ترین جنگ های جهان است که دیدگاه های جدیدی را در مورد این دوره غم انگیز اما جذاب تاریخ بشر ارائه می دهد. هر نشریه همچنین شامل مقاله های مقدماتی جدید و جدول زمانی است که به خواننده کمک می کند تا اثر را در متن تاریخی خود قرار دهد.

[ad_2]

کتاب At Suvla Bay – Being the Notes and Sketches of Scenes, Characters and Adventures of the Dardanelles Campaign (WWI Centenary Series)