خرید کتاب Athanasius of Alexandria : An Introduction to His Writings and Theology

[ad_1]

بسیاری از او نام آتاناسیوس اسکندریه ، متکلم و شخصیت مشهور تاریخی را می آورند ، اما تعداد کمی او را می شناسند. جمله معروف وی ، “از آنجا که او انسان شد تا ما را خدا (theopoiēthōmen)” قرار دهند ، در متن الهیات و معنویت وی توضیح داده می شود. مقدمه خواننده را با نوشته های آتاناسیوس و زمینه تاریخی الهیات وی آشنا می کند. خواننده با زبان و اندیشه آتانازی که درک مسیحیان از تثلیث را شکل داده است درگیر خواهد شد. خواننده همچنین سفری را در درک آتاناسیوس از شخص انسانی آغاز می کند که در تصویر خدا خلق شده و زندگی تجدید حیات را تجربه می کند. مقدمه هدف این است كه خواننده را به یك متكلم مسیحی سوق دهد كه به دلیل اعتقادات كلامی تزلزل ناپذیر خود ، جرات مقاومت در برابر امپراطورها و اسقف ها و تحمل تبعید و تهدیدهای دیگر را داشت.

[ad_2]

کتاب Athanasius of Alexandria : An Introduction to His Writings and Theology