خرید کتاب Atlas der digitalen Welt

[ad_1]

هیچ فیلدی از اطلاعات و اطلاعات بیشتر از رسانه های دیجیتال برخوردار نیست. اما ما نمی دانیم که در اینترنت واقعاً چه اتفاقی می افتد: چه کسی چه کاری انجام می دهد ، کجا و برای چه مدت؟ مارتین آندری ، دانشمند رسانه ای و تیمو تومسن ، متخصص تجزیه و تحلیل داده ها ، برای اولین بار مروری جامع بر رفتار استفاده در دنیای واقعی دارند. آنها بر اساس داده های با بالاترین کیفیت ، اینترنت را تهیه می کنند: تأمین کنندگان و کاربران ، محتوا و ترافیک ، ارتباط بازار ، فعالیت کاربر ، دستگاه های نهایی. Google ، Facebook و دیگران چقدر توجه رسانه ها را پوشش می دهند؟ معنای اخبار ، جستجوها ، بازی ها ، خریدها ، سیاست ، پورنوگرافی و … چیست؟ تاکنون فقط جریان غیرقابل کنترل داده وجود داشته است. از این پس پاسخ هایی وجود دارد.

[ad_2]

کتاب Atlas der digitalen Welt