خرید کتاب Atlas of Bullous Diseases

[ad_1]

بیماری های پوستی تورم زا یا تاول دار یک گروه بسیار متنوع از بیماری های پوستی هستند که از بیماری های ناخوشایند شروع می شوند اما درمان آنها تا بیماری های تهدید کننده زندگی بسیار آسان است. در مورد برخی از این شرایط در زمینه های دیگر کشف های هیجان انگیز زیادی انجام شده است که متخصصان پوست باید از آنها آگاهی کامل داشته باشند. این متن کاملاً مصور توسط یک پیشگام جهانی در تحقیق و درمان برخی از این بیماریها در تعریف معیارهای تشخیص و مدیریت بسیار ارزشمند خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Atlas of Bullous Diseases