خرید کتاب Atropos : Der Chrysanthemen-Fall

[ad_1]

یک سری قتل ها در بولونیا و استان آن مشترک است؟ آیا او یک قاتل زنجیره ای است یا چیز دیگری؟ کشف این وظیفه کمیسر پلیس استفانو زاماگنی و افرادش است. یک زن مرده پیدا می شود و اعتقاد بر این است که یک قاتل است. تحقیقات آغاز می شود ، اما به نظر می رسد پلیس در بن بست قرار دارد. به زودی افراد دیگر نیز به همین سرنوشت دچار می شوند و جزئیات مشترک کشف می شود. محققان بلافاصله به فکر یک قاتل زنجیره ای هستند تا اینکه مقصر مظنون به قتل رسید. بازرس Zamagni و Carabiniere Finocchi در تاریکی چروک می خورند تا زمانی که اعتراف کنند که پرونده را روشن می کند. هیجانی پر از پیچ و تاب که خواننده را تا پایان غیرمنتظره در حالت تعلیق نگه می دارد.

[ad_2]

کتاب Atropos : Der Chrysanthemen-Fall