خرید کتاب Au bonheur des Tours

[ad_1]

چرا در مورد برج ها می توان نوشت؟ با مراجعه به سخنان ساکنان آن و بایگانی ، نحوه زندگی ما را در آنجا توصیف کنید. پرسیدن س theال از همسایگی و روابطی که یک آسمان خراش ایجاد می کند ، متناقض است وقتی کسی انتقادهای وارد شده به ساختمانهای بزرگ پس از جنگ را بداند ، و جامعه شناسان در مورد “دهکده های آسمان خراش” چیزهای کمی می نویسند. زندگی در یک برج ، مصاحبه با معماری که 50 سال پیش آن را ساخته است ، شرح معماری و محله آن و خواندن رمان هایی درباره شهرهای شبح و برج های دیوانه آنها به این کار دامن می زند. همچنین در جامعه شناسی شهری از مضامین محوری مانند بخشش ، کمک متقابل و همبستگی بحث شده است.

[ad_2]

کتاب Au bonheur des Tours