خرید کتاب Au croisement du travail et du politique : l'emploi salarié : Le cas français : mutations et transformations

[ad_1]

هدف از این کار گردآوری مجموعه ای از فهرست جنبه های مختلف اشغالگری است که از انقلاب تا به امروز در فرانسه روبرو شده است. اصالت متن بر اساس پیوند دائمی بین حال و گذشته است. برای تأکید بر این زمانه مضاعف ، تصمیم گرفته شد که سه مرحله معاصر ریاست جمهوری ماکرون را در تکامل زمانی کار مزدی گنجانده باشد. این کتاب مقدار معینی از اطلاعات را در زمینه نظارت بر کار مزدی و تحولات آن در رابطه با سیاست و سیاست ارائه می دهد. وی خاطرنشان می کند که هر تغییری در چارچوب کار مزدی هر بار رسوب تعادل قوای ثابت بین منافع واگرا است.

[ad_2]

کتاب Au croisement du travail et du politique : l'emploi salarié : Le cas français : mutations et transformations