خرید کتاب Au-delà du Mur, un conte de l'Allemagne réunifiée

[ad_1]

در سال 1983 ، ماری لور با شناسایی یک رهبر سابق نازی ، اقدام پنهانی را انتخاب کرد. اما ، در فرانکفورت ، غریبه ها پوشه او را می دزدند درست وقتی که او آن را به لودویگ ، یک رفیق آلمانی ، تحویل می دهد. سی سال بعد مردی در خانه اش را می زند. این زن کیست که در نامه های یک نوجوان از عشق های دور خود در GDR صحبت می کند؟ انقلابی که به دنبال یک نازی است که در آلمان بازگردانده شود؟ یک بازنشسته صلح طلب در جنوب فرانسه؟ سپس زنجیره ای از دوستان پیرامون این داستان شکل می گیرد. این کتاب با روایتی از آموزش سیاسی ، ما را در جستجوی لودویگ و یک حقیقت شگفت آور به دنبال آنها رهنمون می کند.

[ad_2]

کتاب Au-delà du Mur, un conte de l'Allemagne réunifiée