خرید کتاب Au rythme des voix : Nouvelles et récits

[ad_1]

علاقه انسان به داستان سرایی و نوشتن چگونه بوجود آمد؟ آیا این می تواند تأثیر یک طلسم یا محصول یک تجربه زیسته باشد؟ مجموعه ای از داستان های کوتاه در ریتم صداها قرار دارند که سعی می کنند به این سوال در پس زمینه پاسخ دهند. صداها ، شخصی و غیرشخصی ، شکل می گیرند و باتوم را برای گفتن یا مراقبه می گذارند ، تا مردم را در رویا ببینند و در موضوعاتی مانند آزادی ، عدالت ، کشور ، سیاست ، دین ، ​​عشق … از طول های مختلف تأمل کنند ، آنها به همان اندازه ادبی هستند زیرا آنها فلسفی هستند و در فضای تاریخ برای انتقال تب ترکیب می شوند.

[ad_2]

کتاب Au rythme des voix : Nouvelles et récits