خرید کتاب Auburn Believer : 40 Days of Devotions for the Tiger Faithful

[ad_1]

کدام هوادار فوتبال دوست ندارد تیم خود را برنده کند؟ کدام هوادار هنگام ترک زمین مسابقه پس از شکست کمی درد تیمش را احساس نمی کند؟ اما آیا برد و باخت می تواند بیش از آنچه در زمین اتفاق می افتد باشد؟ Auburn Believer میراث دیرینه ، معتبر و سخت جنگی Auburn را جشن می گیرد. این مراسم ارادت چهل روزه طرفداران را تشویق می کند زیرا هر فصل لحظات اصلی شبکه را زنده می کند. با برجسته کردن یک بازی ، بازی یا موقعیت خاص ، نویسنده و نویسنده ورزشی Del Duduit این لحظات مهم را می گیرد و چیزی عمیق تر به هواداران نشان می دهد. همانطور که طرفداران از طریق نمایش های کلیدی سفر می کنند ، آنها را تشویق می کنند تا پیروزی ها و باخت ها را جشن بگیرند و یک درس مقدس و معنوی را به یاد بیاورند.

[ad_2]

کتاب Auburn Believer : 40 Days of Devotions for the Tiger Faithful