خرید کتاب Audience Reaction

[ad_1]

در داستان های علمی تخیلی ، در میان بسیاری از کارهایی که نویسنده می تواند انجام دهد این است که یک روند ثابت را پیش ببرد و آن را به افراط برساند. چنین داستان هایی به ندرت پیشگویی های خوبی هستند ، زیرا نمی توانند تحولات دیگری را در آینده پیش بینی کنند که به احتمال زیاد روند آنها را تغییر خواهد داد. اما با این وجود چنین داستان هایی خوب خوانده می شوند و می توانند مانند مورد حاضر بسیار ناخوشایند باشند. رابرت اف یانگ نویسنده کاندیدای هوگو بود که به نثر غنایی و احساسی خود شهرت داشت. کارهای او در داستانهای شگفت انگیز ، داستانهای خارق العاده ، داستانهای شگفت انگیز ، پلیبوی ، شنبه شب عصر ، کالیر ، مجله گلکسی و واقعیت و داستان علمی آنالوگ ظاهر شده است.

[ad_2]

کتاب Audience Reaction