خرید کتاب Auerbachs-Böller : Verssatiren im Gegenlicht

[ad_1]

جلد هجوآمیز “Auerbachs-Böller” در ابتدا خواننده را در بلوکزبرگ با فاوستو ، مفیستا و جادوگران مسحور می کند ، اما این بار به مناسبت اتحاد مجدد آلمان. عکسهای فلفل در اینجا به همه جهات می روند. در هفت فصل دیگر ، بهاری از شعرهای بهاری در “رذایل” نوع بشر آشکار می شود: در مورد جنون توده ای ، سو abuse استفاده از قدرت و بیان خود بیهوده: “سلفی روی هرم” ، “ورزش های قدرتمند در طناب” ، “زوریکت آب پاش «،» Dragon Queen Hype “، سفر دریایی به Koronplatz” ، ایکاروس – حالا چه؟ “و” پیری هر دقیقه “(فصل 2 تا 8 ، هرکدام با یک مثال). اینها جوک های زبانی ، صحنه های ناگوار و دلقک های ناخوشایند است! همه متن ها توسط خود نویسنده نوشته شده و نشان داده شده اند.

[ad_2]

کتاب Auerbachs-Böller : Verssatiren im Gegenlicht