خرید کتاب Auf der Suche nach der Blauen Blume

[ad_1]

ابرهارد کوبل (تاسک) پیش از سال 1933 یک رهبر هنری با نفوذ و با استعداد بود. او با انجمن جوانان آوانگارد خود dj.1.11 موج سوم جنبش جوانان را برانگیخت. این هنرمند حرفه ای دو اختراع را ابداع كرد كه امروزه نیز گسترده است: او ژاكت پسران را كه معروف به “جوجا” است طراحی كرد و بوندیسچه كوهت را ساخت. وی همچنین لاپلند را به مقصدی برای جوانان مشتاق تبدیل کرد ، آهنگ “About my home spring” را ایجاد کرد و اخلاق تسخیر خود را فرموله کرد. توسك از طريق “انحرافات عمده” خود از طرفدار هيتلر به كمونيست و تاكتيك هاي خود در سال 1933 ، شخصيتي بحث برانگيز در تاريخ معاصر شد. این به عنوان یک سرگردان در جستجوی گل آبی آغاز شد و در پایان به عنوان یک کمونیست ناامید در GDR به پایان رسید.

[ad_2]

کتاب Auf der Suche nach der Blauen Blume