خرید کتاب Augenschön Das Herz der Zeit (Band 3)

[ad_1]

“اینجا میریم؟” “بیایید پرواز کنیم.” لوسی همراه با اطلس ضعیف و پریشان از سفر طولانی مدت – سرانجام در اختیار قلب زمان – بازگشت. اما بقیه موارد دور از ذهن است. جنگ تهدیدآمیز با موجودات شبانه نیاز به آمادگی و قدرت دقیق هر یک از آرایشگران چشم دارد. خوشبختانه آنها از جانب دیگر موجودات آسمان پشتیبانی وعده داده شده را دریافت می کنند و سپس یک مهمان غافلگیر کننده ظاهر می شود … اما در عین حال یک خائن قاتل در صف زیبایی ها آسیب می رساند و سرانجام مبارزه بی رحمانه با موجودات شبانه را آغاز می کند ، که در آن بسیاری از آنها مرگ را نیز پیدا می کنند … قلب زمان آخرین حجم از سه گانه رمانتیک سفر در زمان و فانتزی شهری ، Augenschön است و به عنوان یک جلد کاغذی و کتاب الکترونیکی برای سنین 12 تا 99 سال در دسترس است.

[ad_2]

کتاب Augenschön Das Herz der Zeit (Band 3)