خرید کتاب Aurélien Sauvageot : Un linguiste dans son siècle – Mémoires, 1897-1954

[ad_1]

زبان شناس Aurélien Sauvageot (1897-1988) ، بنیانگذار مطالعات فینو-اوگریک در فرانسه ، همچنین یک شهروند متعهد و ناظر دقیق حوادث زمان خود بود. در طول قرن اغلب شاهد مستقیم تحولات بزرگی بوده است که تأثیرات آن هرگز برای ما بازتاب نمی یابد. وی در این کتاب با نگاهی انتقادی شرح آن را بیان می کند که گاه تعجب آور است اما همیشه سوال برانگیز است. اگر در این صفحات بحث چندانی در مورد زبان و زبانشناسی وجود نداشته باشد ، با این وجود اورلین ساواژوت نقش خود را در توسعه “زبان فرانسوی ابتدایی” که در آن زمان بحث و جدال برانگیخت ، با جزئیات فرا می خواند. خاطرات او دیدگاه منحصر به فرد و جذابی در مورد پیچیدگی قرن بیستم ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Aurélien Sauvageot : Un linguiste dans son siècle – Mémoires, 1897-1954