خرید کتاب Aurore

[ad_1]

شفق ، زیبا و درخشان ، با آرامش و صفا یک زن جوان درست از دوران کودکی ، زیر چشم لطیف و محافظ پدرش ، به زندگی و آینده اش نزدیک می شود. اینجا ، در خانه ، در روستای خود ، او دوستان خود را افسون می کند و تحسین مردان را بر می انگیزد. و او … او ، دور از آنها ، دور از او ، در سایه ، همیشه او را مشاهده کرده است. جاسوس. و خواسته های او اکنون او را می بلعد. این چیزی است که مدتها پیش از دست داد. این نشان دهنده آنچه دیگر نیست. آیا او باید ریسک می کرد که پیش او برود؟ اما آیا هنوز چیزی برای از دست دادن دارید؟

[ad_2]

کتاب Aurore