خرید کتاب Ausländer- und Asylrecht

[ad_1]

نسخه جدید این کتاب مفهوم آزمایش شده خود را حفظ کرده و قانون مهاجرت و پناهندگی در آلمان را در ساختارهای اساسی معرفی می کند. این ارجاع به قانون آیین دادرسی قانون اساسی ، اداری و اداری را ایجاد می کند و دسترسی دانشجویان به دانشجویان ، کارآموزان ، قضات و وکلای دادگستری که برای اولین بار با قانون مهاجرت و پناهندگی برخورد می کنند را آسان تر می کند. در مقایسه با ویرایش قبلی ، کلیه تغییرات قانونی مربوط به قانون مهاجرت و پناهندگی مورد توجه قرار گرفته است ، به ویژه قانون مهاجرت کارگران ماهر ، قانون تحمل آموزش و کار ، سومین قانونی که مزایای پناهجویان را اصلاح می کند قانون و قانون دوم برای بهبود اجرای تعهد خروج از کشور. نسخه سوم در پایان آگوست 2019 است.

[ad_2]

کتاب Ausländer- und Asylrecht