خرید کتاب Authentic Leadership and Followership : International Perspectives

[ad_1]

این کتاب دو نقطه تمرکز از دست رفته تحقیقات اصلی را برجسته می کند: دیدگاه های بین المللی و پیروان. مفهوم “اصالت” از روزهای فلسفه یونان رواج داشت ، اما تنها در دهه 1990 بود که دانشمندان رهبری شروع به مطالعه جدی موضوع رهبری اصیل کردند. این مجموعه جدید تحقیقات تجربی و مشارکت های نظری را گرد هم آورده است تا دیدگاه پیروان رهبری اصیل را در سراسر جهان فراهم کند. این کتاب با پوشش مباحثی نظیر خودآگاهی رهبر ، جنسیت ، سرمایه روانشناختی ، رهبری مجسم و پیروی و رفتار غیراخلاقی ، شامل پیشگفتاری است که توسط ویلیام ال گاردنر ، یکی از محققان اصلی در زمینه رهبری اصیل ، نوشته شده است.

[ad_2]

کتاب Authentic Leadership and Followership : International Perspectives