خرید کتاب Authoritarian Legality in Asia : Formation, Development and Transition

[ad_1]

گروهی از کشورهای آسیایی علی رغم اینکه توانسته اند به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابند ، به قانونی بودن اقتدارگرا معروف هستند. چرا یک رژیم اقتدارگرا باید درجه قابل توجهی از قانونی بودن را جستجو کند یا تحمل کند و چگونه این نوع قانونی بودن در آسیا امکان پذیر شده است؟ سرانجام انتقال به یک سیستم لیبرال و دموکراتیک اتفاق می افتد و اگر چنین است ، چه نوع مبارزاتی پس از گذار را می توان تجربه کرد؟ این کتاب مقایسه تجربیات گذشته و حال چین ، هنگ کنگ ، کره جنوبی ، ژاپن ، تایوان ، سنگاپور و ویتنام است و چارچوبی مقایسه ای برای انجام گفتگوی نظری با مفهوم ارتدوکس لیبرال دموکراسی و دولت حق را به خوانندگان ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Authoritarian Legality in Asia : Formation, Development and Transition