خرید کتاب Autism in Lockdown : Expert Tips and Insights on Coping with the COVID-19 Pandemic

[ad_1]

اوتیسم و ​​انسداد شامل نکات و بینش از متخصصان برجسته جهان در موضوعاتی از جمله: کارول گری – داستان های اجتماعی برای یک بیماری همه گیر دکتر تونی اتوود – آخرین تحقیقات درمورد اوتیسم و ​​معبد بزرگ کوین 19 – چگونه انسداد روی من تأثیر می گذارد Carol Kranowitz – Sensory “Quinks “برای روزهای همکاری دکتر جد بیکر – اضطراب ، اوتیسم و ​​ویروس کرونا ویروس وندی – کنار آمدن با آموزش ناگهانی خانگی جیم بال – حفظ رفتار خوب در طول بلاک بت آون – پشتیبانی OT برای حس ، مهارت های حرکتی و مراقبت از خود آنیتا لسکو – تجربیات من به عنوان یک زن مبتلا به اوتیسم در متخصص پزشکی Sean Barron – نحوه کنار آمدن در بلوک کیتی سنت و کارلوس تورس – اوتیسم و ​​افسردگی در Covid 19

[ad_2]

کتاب Autism in Lockdown : Expert Tips and Insights on Coping with the COVID-19 Pandemic