خرید کتاب Autologous Stem Cell Transplantation : Biological and Clinical Results in Malignancies

[ad_1]

این کتاب درسی ، جنبه های تحقیقاتی و بالینی اساسی را در خود جای داده است که آخرین یافته ها را در آن بیماری های بدخیم که پیشرفت در آنها مثرتر است ، قرار داده است. شواهد اخیر نشان می دهد که دوزهای بالاتر در ایجاد میزان بهبودی بالاتر در بدخیمی های هماتولوژیک بهتر است ، اگرچه میلوبلاسیون مرتبط با دوز ممکن است یک عامل محدود کننده باشد. اکنون می توان مسمومیت را با پیوند سلول های مولد مغز اتولوگ و خون محیطی کنترل کرد ، که با یا بدون فاکتورهای رشد استفاده می شود. ترکیبی از شیمی درمانی با دوز بالا و به دنبال آن تزریق مجدد سلول های بنیادی اتولوگ ، پیشرفت عمده ای در درمان بدخیمی های خون شناختی راجعه و عودکننده محسوب می شود.

[ad_2]

کتاب Autologous Stem Cell Transplantation : Biological and Clinical Results in Malignancies